Groot Hoogwaak doet mee aan de Care2Care INNOVatie Zorg*Award

30-9-2014
De INNOVatie Zorg*Award is bedoeld om ideeën voor zorgvernieuwing met elkaar te delen en mogelijk te maken. Juist op de werkvloer ontstaan vaak hele praktische ideeën die kunnen leiden tot grote winst voor de zorgverlening. Het zijn deze ideeën die Care to Care wilt belonen. En omdat wij van mening zijn dat er volop ideeën aanwezig zijn binnen onze organisatie hebben wij ons opgegeven. Wij denken dat jij en je collega’s het beste weten wat er speelt op de werkvloer en hoe en waar verbetering doorgevoerd kan worden. Dus heb jij een idee hoe de zorgverlening eenvoudig verbeterd kan worden, stuur dan je idee in. Dit mogen ook ideeën zijn die al bij jou op de werkvloer in gebruik zijn genomen.
 
Het beste idee wordt op 27 november bekend gemaakt tijdens het INNOVent en beloond met een geldbedrag van € 1.000! Een bedrag dat je naar eigen inzicht kunt gebruiken voor jezelf of je team.
Het inzenden van ideeën kan vanaf maandag 29 september 2014 tot en met vrijdag 31 oktober 2014. Op de website www.care2care.nl vind je extra informatie en het deelnameformulier. Download het formulier en stuur dit ingevuld terug naar Award@care2care.nl.
Schroom niet en verspreid het nieuws onder je collega’s! Binnenkort zullen er nog flyers worden verspreid en dit bericht zal in ook in de eerstkomende nieuwsbrief worden geplaatst.