Feestelijke diplomering medewerkers - Groot Hoogwaak gaat voor goede zorg

26-9-2016
Het afgelopen jaar hebben 10 medewerkers van Groot Hoogwaak de opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) gevolgd. 
 
Tijdens deze opleiding worden er twee kerntaken behandeld. De eerste kerntaak betreft vooral de verantwoordelijkheid die men heeft voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van de kwaliteit van leven. De tweede kerntaak is het coördineren van de multidisciplinaire zorg en het zorg dragen voor de continuïteit van zorg in overleg met de cliënt. Concreet betekent dit dat men tijdens de opleiding, in praktijk en op school, vaardigheden en bekwaamheden aanleert of verbetert, die nodig zijn om de functie en taken van een EVV goed te kunnen uitvoeren.
Afgelopen donderdag hebben zij, in aanwezigheid van hun familie, op een feestelijke wijze het diploma EVV in ontvangst genomen. Directeur-bestuurder Mania Hoogendoorn verwelkomde de aanwezigen. Verder werden zij persoonlijk toegesproken door de docente van Menskracht 7 en kregen zij door hun teamleider een speldje opgespeld en werden er bloemen overhandigd.
Groot Hoogwaak is trots op deze medewerkers, die op deze manier een bijdrage leveren aan de goede zorg die gegeven wordt.