Dominee Ellis Ezinga neemt afscheid van Groot Hoogwaak

24-2-2015
Dominee Ellis Ezinga verruilt in maart de protestantse gemeente in Noordwijk voor een PKN-gemeente in Leiden.  Afgelopen vrijdag nam zij al afscheid van haar ‘gemeente’ op Groot Hoogwaak. Twaalfenhalf jaar was zij één van geestelijke verzorgers op het Woon- Zorgcentrum en in die tijd heeft ze heel veel relaties opgebouwd. Dat was te merken aan de grote opkomst voor haar afscheidsdienst in de grote recreatieruimte. Er moesten zelfs nog stoelen worden bijgezet.
 
Dominee Ezinga liet in haar preek de revue van de afgelopen jaren passeren. Als  basis daarvoor had ze psalm 121 uitgekozen, een psalm die zowel moedgevend als inspirerend is, woorden die heel goed passen bij de vele goede contacten die ze in Groot Hoogwaak had. Aan het slot van de dienst werd ze door het koor o.l.v. Jan van Duijn en de aanwezigen toegezongen: ‘Zegen haar Algoede, neem haar in Uw hoede’.  
Vervolgens nam Mania Hoogendoorn, directeur van Groot Hoogwaak, het woord. In haar hartelijke speech prees zij  Ellis (‘we noemden elkaar bij de voornaam’) om haar luchtige en niet benauwende wijze van geloven. ‘Met Ellis  kon je de problemen die in een huis als dit spelen, bespreken zonder dat zwaarmoedigheid daarin de overhand kreeg’.  Ze noemde daarbij de problematiek rond ondraaglijk lijden en euthanasie , maar ook het werken van  de eerste moslima’s bij Groot Hoogwaak  Met een: ‘We zullen je héél erg missen’, werd het officiële deel van  het afscheid besloten.
Daarna waren er bloemen , natuurlijk ook van de bewoners, en bleven bijna alle mensen zitten voor een kopje koffie of een glaasje. Dominee Ezinga liep de tafeltjes langs om persoonlijk afscheid van iedereen te nemen:’ Dag Ellis, dag dominee’.