Cliënttevredenheidsonderzoek

25-7-2016
In de maand juni 2016 is er een cliënttevredenheidsonderzoek (mini CTO) uitgevoerd op de thema’s (uitvoering van de) Zorg, Eigen Regie, Personeel en Bereikbaarheid. Het mini CTO is uitgezet onder de cliënten die zowel intra- en extramurale zorg ontvangen in het kader van zowel de WLZ als de ZVW. We hebben ons als doel gesteld om in 2016, gemiddeld, minimaal een 7,0 te behalen en een 7,5 in 2017.
 
 
 
 
Intramuraal
Gemiddeld cijfer
Extramuraal
Gemiddeld cijfer
Zorg 7,18 7,86
Eigen regie 6,66 6,99
Personeel 7,01 7,68
Bereikbaarheid 7,55 7,75
 
In de bijlage zijn de uitkomsten van het onderzoek, meer in detail, weergegeven. Wij zijn zeker tevreden over de uitkomsten en we hebben ons gestelde doel in 2016 bereikt. Graag bedanken wij een ieder voor hun bijdrage.
Er is natuurlijk altijd ruimte om het beter te doen. Een verbeterplan voor 2017 is besproken met de Cliëntenraad en wordt aangeboden aan het Zorgkantoor.
 
Bent u tevreden over Groot Hoogwaak? Laat dit dan weten op www.zorgkaartnederland.nl Hier kunt u de waarderingen van anderen lezen en uw mening achterlaten.