Activiteiten op zaterdagmiddag – een feestje

1-10-2014
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand is er in restaurant ‘De Duinpan’ een leuke activiteit. Hierbij kunt u denken aan een optreden van een muziekgroep, een koor of een complete fanfare. Voor veel cliënten is het iets om naar uit te kijken. 
 
Op de 2e zaterdag van september was er bijvoorbeeld een optreden van het Meanderkoor. Ze trakteerden de aanwezigen op een gevarieerd programma: luisterliedjes, gedichten en meezingliedjes. Het enthousiasme van het koor werkte aanstekelijk, waardoor we met elkaar een gezellige middag hadden. Zo gaat het vaak op die zaterdagmiddagen.
Vrijwilligers zorgen voor de inwendige mens. Leden van de activiteitencommissie ontvangen het koor en maken het restaurant in gereedheid voor het optreden.
Op dit moment is de activiteitencommissie erg klein. Ondanks het enthousiasme van de leden is uitbreiding van deze commissie dringend gewenst. Daarom hierbij een oproep: kent u iemand die deel wil uitmaken van deze commissie of kent u iemand die hier geschikt voor is? Of bent u zelf degene die we zoeken?
De werkzaamheden vragen één keer in de maand uw inzet op zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Het is mooi werk, omdat het voor de bezoekers een leuk uitje is. Daarnaast is het gezellig om zelf een optreden bij te wonen. Ongeveer eens per 6 weken komt de activiteitencommissie bij elkaar voor overleg.
De tijd die we hier in geïnvesteerd wordt krijgt u dubbel en dwars terug in de vorm van waardering en voldoening!
Spreekt bovenstaande u aan? Neem gerust contact op met Marlies van der Vring, coördinator welzijn en vrijwilligers (071-36 88 888).